Terreurdreiging weer toegenomen

Het is de vraag of de AIVD iets leert van wat ze waarneemt.

Citaat: Activiteiten, veelal op internet, zijn in vergelijking met 2006 wel wat toegenomen, maar het ontbreekt in Nederland aan ?echte leidersfiguren? in netwerken die gewapende strijd tegen niet-moslims voorstaan. Ook heerst er nog steeds onderlinge verdeeldheid.

Al in 2004 schreef ik in Management Team:
Onderlinge binding van de deelnemers bepaalt het succes van een netwerk. Bij Al-Qaeda zijn de bindende factoren evident: een blind moslimfundamentalisme en een bijna even sterke haat jegens de gemeenschappelijke vijand; het rijke, goddeloze Westen. Tel daar het gedroomde martelaarschap bij op en je hebt samen zo?n sterke affectieve band dat je ook zonder leider wel voortkunt. Vooral omdat die leider eigenlijk nooit leider is geweest.

Bovenstaande citaat laat en een misvatting en een goede observatie zien.
De misvatting = geen “leiders’; deze zijn in netwerken niet echt nodig.
Goede Observatie: verdeeldheid = “Killing”, dus stimuleren, vooral op de juiste elementen. Je kunt ook zeggen: “Wat je zegt, ben jezelf”. Hoeveel eenheid is er in VISIE binnen de AIVD? Hoeveel eenheid is er zowieso? Hoeveel is men gebonden met,aan en voor elkaar?

In mijn boek: Integratie Mens & Organisatie stelde ik:
Het netwerk dat terrorisme bestrijdt, dient te voldoen aan de kenmerken van een terroristisch netwerk. Men moet kennis willen delen en die ?verzilveren?en je kunt je afvragen of dat bij de diverse instanties wel het geval is. Er moet geen onderlinge naijver tussen de diensten bestaan en ze moeten een gezamenlijk hoger doel nastreven, een doel dat voor elke dienst apart niet haalbaar is (stretched target), in dit geval de bestrijding van terrorisme. Maar als de inlichtingendiensten dat niet herkennen en erkennen, zal er niets veranderen. Mogelijk zijn dit de zwakke kanten in de huidige aanpak van het anti-terrosime.

Volgens mij is dat nog steeds zo: men predikt netcentrisch werken, maar vangt elkaar vliegen af.

De waarneming van het te bestrijden netwerk leert wat je moet doen: Boeven met Boeven bestrijden ! Dat wordt misschien WEL gedaan.

Anjo

Laat wat van je horen

Villa with private swimming pool

Fayence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Frankrijk
Living room with fireplace, open kitchen; ceramic and all equipment + American fridge ; 3x 2 ps bedrooms with bath and Jacuzzi ; 2 bedrooms with 2 x 1 bed ; walk-through shower. Garden on the South...
Vakantiewoning Fayence