UMTS, Donderstraal bij …….

De politiek en de gezondheidszorg moeten maatregelen nemen om de blootstelling aan elektromagnetische velden te verminderen. Die oproep doen vijftig Nederlandse artsen. Zij ondertekenden een oproep van het Nationaal Platform Stralingsrisico’s. Het platform, dat het publiek bewust wil maken van de vermeende gezondheidsrisico’s van onder meer mobiele telefoons, maakte dit zondag bekend.

Mijn schoenen vallen uit. Het zal toch niet waar zijn? Dit is al jaren bekend, maar door een stevige lobby geblokkeerd.
Wij gaan verder:De ondertekenaars zien een algemene toename van aandoeningen als chronische hoofdpijn, moeheid en slaapstoornissen. Zij brengen dat in verband met “de explosieve toename van stralingsbelasting”, onder meer door mobiele telefoons, zendinstallaties en elektrische huishoudelijke apparatuur.

In 2005 gaf ik commentaar op deze materie:
Er is een verborgen gehouden rapport, Europees, dat wel degelijk aangeeft dat het risico aanwezig is. Dit rapport = REFLEX QLKJ4-CT-1999-01574 is door telecom bedrijven tegengehouden voor publicatie. De grote fout die men maakt is oude stralingsnormen en definities te hanteren, o.a. het opwarmen van de cellen. Bij dit type straling is daar geen sprake van.
Overigens zijn overheden over het algemeen Groot Aandeelhouder in telecombedrijven, zoals bij KPN. Er wordt hier veel onder het tapijt geschoffeld.

Dit was o.a. naar aanleiding van(onderzoek na) een bijeenkomst van mensen die woonden onder de zendmasten. Korte golf en FM. Zij hadden heel bijzondere ervaringen: auto’s die vanzelf van hun alarm afgingen en open gingen; regelapparatuur van de kassen die hun eigen weg gingen; veel meer kankergevallen dan elders (huisartsen wilden niet meewerken) etc. Wij boden bescherming door dekbedden met magneten erin, maar dat was kwatsch ….. of toch niet.

Deze publicatie was voor mij dus een Donderstraal(is eigenlijk Donderslag) bij heldere hemel: eindelijk begrip voor UMTS, (Electro) magnetische golven, maar niet voor Korte golf zenders en het concept dat wij allen bestaan uit (electromagnetische)golfinterferentiepatronen.

Laat wat van je horen

Villa with private swimming pool

Fayence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Frankrijk
Living room with fireplace, open kitchen; ceramic and all equipment + American fridge ; 3x 2 ps bedrooms with bath and Jacuzzi ; 2 bedrooms with 2 x 1 bed ; walk-through shower. Garden on the South...
Vakantiewoning Fayence