Gezondheidszorg: Marktwerking of Competitie ?

 

 


Het gebruik van Taal en Metaforen intrigeert mij al mijn hele leven lang. Vooral als het gaat om de perceptie van de werkelijkheid, de beleving van de werkelijkheid, de invloed op de mens en zijn omgeving.

Marktwerking in de Zorg is zo’n veel gebruikte metafoor. Even Wikipedia:

In de economische theorie wordt vaak gewerkt met het model van een markt met volkomen concurrentie (een zogenaamde perfecte markt). Dit is een ideaaltypische abstractie, waarbij sprake is van:

▪    Een groot aantal vragers en een groot aantal aanbieders (de aantallen zijn zo groot dat geen enkele individuele vrager of aanbieder ook maar de minste invloed kan uitoefenen op het prijsvormingsproces);

▪    Er wordt een homogeen product verhandeld (alle producten die gekocht of verkocht worden zijn in de ogen van resp. kopers en verkopers volkomen identiek en uitwisselbaar);

▪    De markt is doorzichtig ofwel transparant (vragers en aanbieders hebben alle informatie);

▪    Er is vrije toetreding en uittreding mogelijk (iedereen kan zonder enige belemmering als vrager of als aanbieder gaan optreden).

Op een dergelijke markt komt het evenwicht tussen vraag en aanbod tot stand door prijsvorming: de evenwichtsprijs is die prijs waarbij gevraagde en aangeboden hoeveelheden precies aan elkaar gelijk zijn. De marktwerking zorgt ervoor dat op zo’n markt optimaal tegemoet gekomen wordt aan de behoeften van de consument, terwijl de producent maximale winst behaalt.

Wanneer er in belangrijke mate aan bovenstaande eigenschappen niet is voldaan, spreekt men van marktfalen.

Aan alle 4 de criteria wordt bij de marktwerking in de Zorg niet voldaan. Het gaat dus om MARKTFALEN in de Zorg. En dat klopt dan ook. Als patiënt heb je geen enkele sturing, behalve de keuze van pakketten. De regering en de Zorgverzekeraars bepalen de inhoud.

De Zorgverzekeraars vergoeden wel in het basispakket de zinloze psychotherapie voor homoseksuelen om het af te leren, maar andere zinvolle psychotherapie maar beperkt. Sommige kankertherapieën die in België vergoed worden, worden in Nederland niet vergoed. Andere criteria voor zorgverzekeraars of andere protocollen in samenwerking met de Farmacie?

Er is geen marktwerking maar wel zeker sprake van competitie zo heb ik meegemaakt. Zelfs tussen de diverse instellingen voor kankerpatiënten. Het vervelende is natuurlijk dat het moeilijk te bewijzen is, zelfs als een oncoloog het naar een patiënt bevestigt, Bewijs het maar.

In ieder geval is het zo dat je geen behandeling krijgt als je niet binnen het protocol valt.

Laat wat van je horen

Villa with private swimming pool

Fayence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Frankrijk
Living room with fireplace, open kitchen; ceramic and all equipment + American fridge ; 3x 2 ps bedrooms with bath and Jacuzzi ; 2 bedrooms with 2 x 1 bed ; walk-through shower. Garden on the South...
Vakantiewoning Fayence